Privacy- & cookieverklaring Kermis.nu

Laatst gewijzigd: 10-04-2022

Kermis.nu, onderdeel van Groot Creatieve Media te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Kermis.nu hecht grote waarde aan de privacy van haar bezoekers en realiseert zich ook dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voor u belangrijk is. Hieronder geven we aan wat voor soorten informatie wij van u verzamelen en waar we deze informatie voor gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kermis.nu verwerkt zo min mogelijk gegevens van haar website bezoekers en personen die met Kermis.nu in contact zijn getreden. De gegevens die verzamelt worden hebben betrekking op computergebaseerde gegevens voor analytische doeleinden en zijn niet privacy gevoelig. Direct persoonlijke gegevens worden niet verzameld, zo wordt uw IP adres automatisch geanonimiseerd. Tevens maakt Kermis.nu, enkel wanneer u hier toestemming voor geeft, gebruik van cookies om u gepersonaliseerde advertenties weer te kunnen geven. Wanneer u ons via e-mail of social media benaderd wordt uw bericht met vertrouwen bewaard en binnen enkele maanden verwijderd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kermis.nu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kermis.nu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u persoonlijk contact met ons maakt via social media of e-mail, bewaren wij uw bericht niet langer dan enkele maanden. Indien uw bericht is afgehandeld verwijderen wij alle betrokken berichten. Analytische gegevens met betrekking tot uw surfgedrag kunnen tot 10 jaar lang bewaard worden maar zijn verbonden aan een geanonimiseerd IP adres.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kermis.nu verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kermis.nu gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kermis.nu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kermis.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kermis.nu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kermis.nu.

© 2008 - 2024 / Alle rechten voorbehouden / Contact / Privacyverklaring