Kermis.nu, zet kermis op de kaart

Kermis.nu is al meer dan 15 jaar dé website waar je alle (actuele) kermissen in heel Nederland vindt. Van de kleinste dorpskermisjes tot de grootste kermissen van het land; met Kermis.nu heb je jouw kermisagenda altijd binnen handbereik. Per 2023 vind je ook alle Belgische kermissen terug in de overzichten en worden kermissen in West-Duitsland en elders in Europa genoemd.

Op zoek naar een leuk dagje uit? De kermis is het leukste uitje voor het hele gezin! Zoek de dichtstbijzijnde kermis en beleef een dag vol plezier en vertier.

Veel kermisplezier gewenst!

FAQ: Over Kermis.nu

Kermis.nu heeft als doelstelling de kermis in algehele zin te promoten. Door de kermis - letterlijk - op de kaart te zetten, kan iedereen gemakkelijk en snel de weg naar de kermis vinden. Met dit idee zijn in juni 2009 de plannen voor Kermis.nu ontstaan. Toen nog voor enkel Nederlandse kermissen. Inspelend op de behoefte voor een compleet overzicht van Belgische alsook Duitse kermissen is per 2023 het overzicht uitgebreid met Belgische, Luxemburgse en West-Duitse kermissen alsook noemenswaarde kermissen elders in Europa. Kermis.nu zal zich voor deze doelstelling blijven inzetten en zich in de nabije toekomst meer focussen op het uitbreiden van kermisinformatie.

Kermis.nu is ontstaan in de zomer van 2009 en was voor het eerst online te bezichtigen in de winter van 2009-2010. Na grote vernieuwingen in 2011 en het inzetten van reclamemiddelen zoals flyers en stickers, werd Kermis.nu steeds populairder en het kermisoverzicht steeds accurater. In 2013 is Kermis.nu samen gaan werken met het toen nieuw ontstande (digitale) kermisvakblad 'De Kermis Carrousel'. Vanaf dat moment is de focus gelegd op de kwaliteit van de overzichten en het leggen van contacten met gemeentes en organisatoren. Per 2018-2019 zijn ook vele dorpskermissen (met vaak slechts enkele attracties) aan de overzichten toegevoegd en is de foutmarge voor Nederlandse kermisdata op jaarbasis gedaald naar onder de 3%. Na de coronapandemie bleek de behoefte aan kermis groot en werd in 2022 een totaal van bijna 2 miljoen unieke bezoekers behaald. Eind 2022 is besloten niet alleen meer Nederlandse kermissen op te nemen, maar ook Belgische, (West-)Duitse, Luxemburgse en overige noemenswaardige Europese kermissen. In 2023 is de focus verlegd naar het verbeteren van de website en het uitbreiden van kermisinformatie, wat in de jaren daarna voortgezet zal worden.

Het verzamelen van kermisdata begint al zo'n half jaar voor aanvang van het nieuwe kermisseizoen. Met dank aan de samenwerking met het digitale kermisvakblad 'De Kermis Carrousel' wordt direct na de zomer begonnen met het actief benaderen van organisatoren en gemeenten. Hiermee wordt al zeker 60 tot 70% van de Kermis.nu database gevuld met data die rechtstreeks afkomstig zijn van de organiserende partij en daarmee als zeer betrouwbaar bestempeld kunnen worden. Meer data wordt vervolgens ingewonnen door het actief volgen van evenementenvergunningen, nieuwsberichten, officiële websites, gemeentelijke publicaties en social media kanalen. Alles wordt in het werk gesteld om de datum van iedere kermis individueel bevestigd te krijgen. Daarnaast kennen vele honderden kermissen een vaste kermisdatum, bijvoorbeeld rondom een feestdag of in een vaste periode van een bepaalde maand. Tesamen met uitgebreide tools om kermisdata te vergelijken met de jaren ervoor en afwijkingen te herkennen, wordt zo continu getracht het overzicht zo compleet en kwalitatief mogelijk te krijgen en te houden.

Al bij het verzamelen van de kermisdata ver voor aanvang van het nieuwe kermisseizoen, worden diverse controles uitgevoerd op de ontvangen kermisdata. Deze controles houden bijvoorbeeld in dat afwijkingen in aantal kermisdagen, begin- en einddag van de kermis en de kermisperiode zelf, direct worden herkend. Hiermee worden gelijk al wijzigingen en/of fouten ontdekt die vervolgens genoteerd of opgelost kunnen worden. Ook goed te weten is dat géén enkele kermisdatum(!) opgenomen wordt zonder dat hier een bevestiging van ontvangen/gevonden is en/of er een vast stramien aan verbonden is. Ondanks de bijzonder grote zorg en alertheid bij het verzamelen van de kermisdata kunnen er toch fouten ontstaan in de getoonde informatie. Dit kan een menselijke fout zijn, van ofwel Kermis.nu ofwel een aanleverende partij, maar dit kan ook gebeuren door later doorgevoerde wijzigingen van kermisdata, -locatie of andere informatie. Kermis.nu heeft inmiddels grote bekendheid gegenereerd bij gemeentes, exploitanten en organiserende partijen. Ook veel kermisliefhebbers of aanverwante partijen weten Kermis.nu te vinden als het gaat om het aanleveren van kermisdata. Door actief te blijven op social media en binnen de samenwerking met het digitale kermisvakblad 'De Kermis Carrousel', blijven we zichtbaar bij deze groep waardoor ook zij ons blijven weten te vinden bij foutieve of aanvullende data. Kermis.nu verzoekt continu alle kermisorganisaties om wijzigingen en aanvullingen zo snel als mogelijk door te geven. Ondanks dat hiermee op jaarbasis een foutmarge van nog géén 2% wordt behaald, zal het onmogelijk zijn om een foutloos overzicht te genereren; sommige (kleinere dorps)kermissen zijn nagenoeg digitaal onvindbaar en bij wijzigingen door organisatoren wordt Kermis.nu helaas niet altijd direct op de hoogte gebracht. De foutmarge voor kermissen buiten Nederland ligt bovendien hoger, daar Kermis.nu deze data pas sinds 2023 verzameld en zodoende nog aan het opbouwen is in connecties en data van voorgaande jaren. Kermis.nu zal zich actief blijven inzetten om de overzichten zo accuraat mogelijk te blijven weergeven en dankt daarvoor alle partijen die hier aan bijdragen.

Dankzij diverse samenwerkingen en de bekendheid die Kermis.nu bij organiserende partijen in 15 jaar heeft opgebouwd, kan Kermis.nu als zeer betrouwbaar bestempeld worden. Zo heeft het Nederlandse kermisoverzicht sinds 2019 een foutmarge van nog géén 2%. Kermissen buiten Nederland hebben (nog) een grotere foutmarge, daar andere landen pas per 2023 gepubliceerd worden. Lees ook de vraag 'Wat doet Kermis.nu om fouten te voorkomen?' voor meer informatie.

Kermis.nu dient slechts als leidraad gebruikt te worden voor het vinden van kermissen en andere kermisinformatie. Dit houdt in dat niet blindelings uitgegaan kan worden dat de informatie op Kermis.nu juist is. Van plan een bezoek te brengen aan een kermis? Probeer dan altijd eigen onderzoek te verrichten en via (officiële) kanalen van de betreffende kermis de informatie te verifiëren, opdat je niet van een 'koude kermis thuis komt'.

Kermis.nu heeft als doelstelling de kermisliefhebbers gemakkelijk en snel de weg naar de kermis te laten vinden. Daarmee ligt de focus dus niet op informatie zoals attractielijsten, activiteiten en openingstijden, maar vooral op de data en locaties waarop de kermissen te vinden zijn. Door het plaatsen van links naar websites en social media kanalen kan de bezoeker in veel gevallen zelf naar aanvullende informatie zoeken. Kermis.nu werkt wel aan het uitbreiden van informatie, zo is in 2023 al een globale benadering van het aantal attracties per kermis toegevoegd en kunnen sindsdien YouTube video's en evenementomschrijvingen toegevoegd worden. In de nabije toekomst wordt gekeken naar de mogelijkheden voor extra informatie zoals openingstijden, attractielijsten en eventueel overige aanverwante informatie.

De op Kermis.nu vermelde informatie mag niet zomaar overgenomen worden, voor welk doeleind dan ook. Zorg altijd voor toestemming welke verkregen kan worden via info@kermis.nu. De Kermis.nu database wordt (reeds meer dan 15 jaar, 365 dagen per jaar, 7 dagen per week) met zéér grote zorg samengesteld en behoord dan ook slechts toe aan Kermis.nu en Groot Creatieve Media. Wees ervan bewust dat de getoonde informatie ten alle tijden kan veranderen en 365 dagen per jaar wijzigingen doorgevoerd worden. Indien informatie aantoonbaar rechtstreeks en ongevraagd van Kermis.nu overgenomen wordt, kan besloten worden hiertoe stappen te ondernemen.

Van klein tot groot; zolang een evenement meer dan 2 kermisattracties bevat komt het in aanmerking voor publicatie op Kermis.nu. Onder 'kermisattracties' vallen niet alleen groot- en kindervermaakzaken, maar ook door kermisexploitanten geëxploiteerde spel- en eetgelegenheden. Kermis.nu overweegt per evenement of deze wel of niet noemenswaardig genoeg is voor plaatsing op Kermis.nu. Ook evenementen die alleen via ticketverkoop of entreegelden te betreden zijn kunnen worden opgenomen, van bijvoorbeeld muziekfestivals wordt echter vrij algemeen besloten deze niét in de lijst op te nemen. In de wintermaanden worden tevens de vele kerstmarkten waar slechts enkele attracties op te vinden zijn, niét opgenomen. Laatstgenoemde kan in de toekomst heroverwogen worden.

De snelste manier om Kermis.nu te bereiken is per mail, dit kan via info@kermis.nu. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het hele jaar door (7 dagen per week en 365 dagen per jaar) wordt gewerkt aan de content van Kermis.nu. Op dagelijkse basis wordt meerdere uren gewerkt aan het zo accuraat mogelijk houden van de kermisoverzichten en het verbeteren van de website. Dit is enkel en alleen mogelijk als hiervoor inkomsten gegenereerd worden. Het bestaansrecht van Kermis.nu wordt zodoende bepaald door de plaatsing van advertenties. Zonder deze advertenties zou Kermis.nu niet bestaan. Dank voor uw begrip.

Waar Kermis.nu in 15 jaar steeds verder verbeterd is, zal ook in de (nabije) toekomst niet worden stil gezeten. De focus zal liggen op het verbeteren van de website (met name op smartphones) en het uitbreiden van kermisinformatie voor bezoekers en organisatoren.

FAQ: Alles over kermis

Ruim duizend jaar geleden, tijdens de middeleeuwen, werden in heel Europa talrijke nieuwe kerken, kapellen en kloosters gebouwd. Deze gebouwen werden geïntroduceerd en ingewijd met grootschalige feesten, bekend als kerkmis, ook wel een mis in de kerk genoemd. Elk jaar werd er vervolgens zo'n kerkdienst gehouden om de 'verjaardag' van de kerken te vieren. Het woord "kerkmis" werd later afgekort tot "kermis". Tijdens de kermis mochten gelovigen niet werken, waardoor ze tijd hadden om de mis bij te wonen, en dit leidde ertoe dat vrijwel het hele dorp aanwezig was. Met de toenemende populariteit van deze kerkdiensten trok de kermis ook andere mensen aan, zoals handelaren, goochelaars en muzikanten. Het feest verplaatste zich buiten de kerk, waar muzikanten voor een levendige sfeer zorgden en goochelaars hun trucs vertoonden. Elke nieuwe kerk kreeg zijn eigen feest, dat jaarlijks werd herhaald. Sommige steden hadden meerdere kerken, wat resulteerde in meerdere jaarlijkse festiviteiten. De hedendaagse kermissen zijn zodoende eigenlijk voortgekomen uit de viering van de 'verjaardag' van de kerk in die plaats.

De oudste kermis in Nederland vond, voor zover bekend, plaats in Wijk bij Duurstede; de eerste vermelding van een kermis dateert aldaar van 26 juni 1023, de dag waarop de Sint Maartenskerk werd gewijd en waarom deze kermis ook de naam 'Sint-Maartenskermis' mee kreeg. In 2023 bestond de kermis zodoende 1000 jaar.

In 1650 verschenen er attracties op de kermis, zoals kijkkasten met vergrootglazen en later het vlooientheater. In de 19e eeuw ontwikkelde zich de eerste gemechaniseerde kermisattractie, de draaimolen, getrokken door paarden. Rond 1900 werd elektriciteit geïntroduceerd, waardoor de attracties snel konden evolueerden. In 1927 verschenen de eerste botsauto's, destijds bekend als autoscooter, toen nog voornamelijk bedoeld voor rustige rondritten en sociaal contact.

Tegenwoordig draait de kermis om samenzijn, de opwinding van de spectaculaire attracties en aanvullende evenementen zoals jaarmarkten en feesttenten. De attracties zijn niet meer te vergelijken met die van vroeger; steeds hoger, sneller en harder. In dorpen kijken mensen het jaar rond uit naar de jaarlijkse kermis, waar dan alle remmen losgaan en veel geld wordt uitgegeven. Kermis zorgt voor ontmoeting, verbinding en een lach op ieders gezicht. De kermis is eeuwenoud volksvermaak, voor jong en oud, groot en klein.

Kermissen kunnen georganiseerd worden door verschillende partijen. De meeste grote kermissen worden door de gemeente zelf georganiseerd, waarbij de organisatie vaak in handen ligt van de marktmeesters(s) of speciaal aangestelde kermiscoördinatoren. Soms in samenwerking met, of in z'n geheel uitbesteed aan kermisorganisatiebureau's. Zo zijn er kermisorganisatiebedrijven die jaarlijks vele tientallen grote kermissen door het hele land organiseren. Verenigingen zoals schutterijen, VVV's en oranjeverenigingen zijn vaak de organisator van hun plaatselijke kermis. Kleine kermissen en dorpsfeesten worden soms door private partijen, vrijwilligers of plaatselijke horeca geregeld. Ook kermisexploitanten hebben vaak organiserende diensten of zijn betrokken bij de kermisorganisatie.

De organisator bepaald hoe en of een kermis wordt verpacht. Zo kan de kermisorganisatie zelf op zoek gaan naar kermisexploitanten die op de kermis willen staan. Maar veelal worden kermissen in de wintermaanden verpacht volgens een specifieke inschrijfprocedure. Exploitanten kunnen, onder specifieke voorwaarden, inschrijven voor een kermis. Hierbij geven ze alle informatie op over hun attractie(s) en het bedrag dat ze bereid zijn te betalen voor een plaats op die kermis. Bij een gesloten verpachting worden de inschrijvingen achteraf niét kenbaar gemaakt, bij een open inschrijving is dat wel het geval. In de meeste gevallen zullen de hoogste bieders per attractiecategorie dan plaats krijgen. Soms kan de organisatie ook juist kiezen voor 'kwaliteit' en oordelen op uitstraling en vermakelijkheidsfactor van de kermisattracties. In kleinere dorpen is zo'n inschrijfprocedure vaak niet van toepassing, daar wordt soms voor het behoud van de kermistraditie zelfs gekozen om exploitanten geen pacht- en/of stroomkosten te laten betalen. Het hangt dan ook per attractie en per kermis van veel factoren af of een kermis rendabel is voor de kermisexploitant. Denk aan de pachtsom, staangeld, kosten en/of aanwezigheid van een woonwagenlocatie, stroomkosten, aantal bezoekers, openingstijden, aantal dagen, etc.

Nee, kermisexploitanten zijn geen vaste groep 'reizigers' die altijd samen van plaats naar plaats reizen. Iedere kermisexploitant kan als individuele ondernemer gezien worden, een exploitant heeft één of meerdere attracties en bepaald zelf op welke kermissen hij inschrijft. Op iedere kermis is daarom weer een andere mix van kermisattracties te vinden. Soms komen kermisfamilie's of een groep exploitanten wel jaarlijks terug op bepaalde kermissen, dat kan komen omdat zij er meerjarige contracten hebben, omdat zij met de organisatie van de kermis verbonden zijn of omdat zij er (vanuit traditie) al vele jaren staan.

De meeste kermisexploitanten wonen tijdens het kermisseizoen (maart-oktober) in een luxe caravan of grote woonwagen, welke altijd in de buurt van de kermis geplaatst wordt. Vaak op speciaal daarvoor aangewezen woonwagenterreinen. Maar veel exploitanten hebben daarnaast ook gewoon een huis, soms op speciale woonwagenterreinen waar meerdere kermisexploitanten en kermisfamilies bij elkaar wonen en waar ook de attracties en transporten gestald kunnen worden. Dat is dan de plek waar ze in de wintermaanden wonen en leven, als ze tenminste in die periode niet op andere kermissen of evenementen te vinden zijn.

In de wintermaanden onderhouden de kermisexploitanten hun kermisattracties. Er moet veel gebeuren om de attracties in het nieuwe kermisseizoen weer veilig en verzorgd open te kunnen stellen voor publiek. Veel ondernemers staan tevens in de maanden november en december open met hun oliebollenkramen, welke door het hele land te vinden zijn bij winkelcentra, supermarkten, bouwmarkten, stadscentra en andere prominente locaties. Het is dezelfde periode waarin zowel in binnen- als buitenland ook veel kleine en grote winterevenementen gehouden worden waar kermisattracties een onderdeel van vormen. Denk bijvoorbeeld aan grote winterevenementen als Winter Wonderland Londen, Winterland Hasselt, Magisch Maastricht en Cranger Weihnachtszauber (bekijk hier een overzicht van winterkermissen in december).

Kermisattracties worden voortdurend opgebouwd en afgebroken, is dat wel veilig? Absoluut! In Nederland, België, Duitsland en Engeland zijn kermisattracties bijzonder veilig, dankzij strikte veiligheidsnormen die in deze landen moeten worden nageleefd. Het steeds weer op- en afbouwen draagt juist bij aan de veiligheid van de attracties. Bij iedere kermis worden de attracties weer uitvoerig geïnspecteerd, waarbij elk onderdeel, hoe klein ook, wordt gecontroleerd voordat de attracties in bedrijf worden gesteld.

Kermisattracties moeten periodiek worden gekeurd door aangewezen keuringsinstellingen (AKI's). Dat zijn keuringinstanties die een certificaat geven wanneer een kermisattractie in orde is. Attracties moeten driejaarlijks, tweejaarlijks of jaarlijks gekeurd worden. Snellere of zwaardere attracties moeten jaarlijks gekeurd worden, attracties die minder snel gaan, zoals draaimolens en mini-cars, worden driejaarlijks gecontroleerd. Zonder geldige keuring krijgen attracties geen toestemming om op kermissen te staan, kermisorganisatoren en gemeenten zijn hier zeer alert op.

Tijdens de opbouw van een kermis controleert de exploitant zelf uitvoerig de veiligheid van zijn attractie. Aangezien de exploitant zijn attractie het beste kent, is hij zich goed bewust van waar extra op gelet dient te worden. De gevolgen van zelfs het kleinste mankement kunnen immers aanzienlijk zijn. Bovendien voert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) regelmatig inspecties uit bij attracties met een hoger risico.

Hoewel er geen specifieke cijfers bekend zijn over incidenten met kermisattracties, is het een feit dat ze maar zeer zelden voorkomen. Als er toch iets gebeurt, voert de NVWA direct onderzoek uit om te bepalen of de attractie een geldige keuring bezit en wat dan toch de mogelijke oorzaak is geweest. Dit kan variëren van technische problemen tot het gedrag van de bezoekers zelf.

Dus, twijfelde je over de veiligheid van kermisattracties? Geen zorgen! In Nederland, België, Duitsland en Engeland kan je zorgeloos genieten van de meest spectaculaire kermisattracties.

In de regio Nederland, België, Luxemburg en het westen van Duitsland, vind je op jaarbasis zo'n 4000 kermissen! In Nederland worden jaarlijks ongeveer 1550 kermissen geörganiseerd, hierbij zijn ook de kleinste dorpskermisjes (waar soms slechts een paar attracties staan) meegerekend. België kent gemiddeld gezien wat kleinere kermissen maar in totaal met ca. 1700 kermissen wel meer dan Nederland. Niet alleen België en Nederland zijn echte kermislanden; Duitsland doet hier zelfs nog een stapje bovenop. Onze oosterburen kunnen zich jaarlijks met bijna 10.000 kermissen vermaken! Afhankelijk van het weer trekken ze elk jaar ongeveer 190 miljoen mensen aan. Daarnaast zijn er in Duitsland in de winter nog ongeveer 3000 grote en kleine kerstmarkten.

Nederlandse kermisondernemers exploiteren in totaal, van groot tot klein, ongeveer 1000 kermisattracties. Tellen we hier ook alle kant- en eetzaken, zoals gebakkramen, bij op, dan reizen Nederlandse kermisondernemers met zo'n 4000 attracties rond.

Nederland kent ongeveer. De meeste kermisondernemers, ruim 400, zijn gevestigd in Gelderland en Noord-Brabant. In en vlak na de coronaperiode kende het aantal kermisondernemingen een lichte daling.

De grootste kermis van Nederland is de Tilburgse Kermis. Met ca. 220-230 attracties is het zelfs de grootste kermis van de Benelux. De lint van attracties door het centrum heeft een lenge van zo'n 4,5 kilometer en trekt jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen bezoekers. In 2017 bestond de Tilburgse kermis. De Tilburgse kermis wordt altijd in de tweede helft van juli gehouden.

Andere grote kermissen in Nederland zijn de kermis tijdens het Leidens Ontzet (150+ kermisattracties), de kermis in Weert (ca. 130-140 attracties), de kermis in Uden (100+ attracties), en de kermis in Best (100+ attracties).

De Oktoberfoor in Luik is de grootste kermis van België. Je vindt hier, over een lengte van ruim een kilometer, zo'n 170 attracties. De Oktoberfoor, of in het frans 'La Foire d'octobre' of 'Foire de liège' genoemd, trekt jaarlijks meer dan 1,5 miljoen bezoekers en is te vinden in het centrum. De kermis is ontstaan in 1594 en daarmee de oudste kermis van België.

Andere grote Belgische kermissen zijn de Sinksenfoor in Antwerpen en de kermis in Hasselt, op beide kermissen staan ca. 150 attracties.

Gesteld wordt dat het Oktoberfest in de Duitse stad München de grootste kermis van Europa is. Op deze kermis staan zo'n 500 attracties, waarvan zo'n 80 in de categorie groot- en kindervermaak vallen. Het Oktoberfest in München is het grootste volksfeest te wereld, waar jaarlijks zo'n 6 miljoen mensen op afkomen. De Wiesn, zoals het Oktoberfeest eigenlijk heet, vindt plaats op een terrein van 34 hectare dat speciaal voor de gelegenheid tijdelijk wordt geasfalteerd. Op de kermis zijn de grootste transportabele attracties ter wereld te vinden, zoals de Olympia Looping en de Alpina Bahn achtbanen.

De Foire du Throne in Parijs, Frankrijk, is met 350 attracties ook een bijzonder grote kermis. De kermis vindt ieder jaar plaats van eind maart tot eind mei en vindt zijn oorsprong meer dan duizend jaar geleden. Tegenwoordig trekt de kermis jaarlijks meer dan 5 miljoen bezoekers.

De meest noemenswaardige kermissen zijn verder vooral in Duitsland te vinden, zoals de 'Großte Kirmes am Rhein' in Dusseldorf en de Cranger Kirmes in Herne-Crange. Geen Europa (meer) maar wel het benoemen waard zijn de Engelse kermissen Hull Fair in Kingston upon Hull en Winter Wonderland London in Londen.

Een vraag die voor veel verwarring zorgt; wat is nou een kermisklant? Vaak wordt gesteld dat de 'kermisklant' de uitbater/exploitant van een kermisattractie is. Maar nee, de term kan toch echt letterlijk begrepen worden: de kermisklant is de klant van de kermis, en dus de kermisbezoeker.

De meeste kermissen gaan gewoon door bij slecht weer, dus ook bij storm. Alleen bij extreme omstandigheden kunnen attracties of zelfs een hele kermis gesloten worden of ervoor gekozen worden om pas later open te gaan. Hoge attracties die veel wind vangen, zoals zweefmolens of boosters, blijven dicht vanaf een specifieke windkracht, vanuit veiligheidsredenen is die norm vooraf bepaald.

Constant onderweg, reizend van stad naar stad en van dorp naar dorp, zo ziet het leven van een kermis- en circuskind eruit. Net als alle andere kinderen moeten ze naar school. Wanneer ze niet onderweg zijn, gaan de kinderen van de kermis en het circus naar een reguliere basisschool. Tijdens het reizen komt echter de Rijdende School naar hen toe.

Veel van deze kinderen verblijven op meer dan twintig verschillende kermis- of circusterreinen per jaar. Ze groeien op in deze wereld en weten niet anders. Het opbouwen, draaien, afbreken en weer opbouwen van kermisattracties of circustenten is voor hen een bekend ritueel. Door het constante reizen komen ze telkens nieuwe leerkrachten en medeleerlingen tegen op de Rijdende School. Dit draagt bij aan het vormen van flexibele individuen die al op jonge leeftijd zelfstandig leren functioneren.

Jaarlijks ontvangen ongeveer 220 kinderen onderwijs via de Rijdende School, zowel in fysieke rijdende scholen als online via videoverbindingen. Deze vorm van onderwijs staat bekend als afstandsonderwijs.

Rijdende scholen zijn te vinden in meer dan 500 plaatsen in Nederland, elk jaar op locaties waar op dat moment een circus of kermis plaatsvindt. Deze locaties worden lesplaatsen genoemd en worden meestal voor één tot hooguit vier weken bezet. Daarna trekken de kermisgezinnen en circussen verder naar een nieuwe bestemming, en worden de rijdende scholen verplaatst.

FAQ: Voor (kermis)organisatoren

De snelste manier om Kermis.nu te bereiken is per mail, dit kan via info@kermis.nu. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Kermis.nu heeft tot voor kort de focus gehad op vindbaarheid en accuraatheid van kermisdata. Nu steeds meer de nadruk op informatievoorziening gelegd wordt, zijn er steeds meer mogelijkheden voor het toevoegen van aanvullende informatie. Op dit moment zijn dit per kermis de (kosteloos) te publiceren onderdelen:

 • Plaatsnaam
 • Datum (begin- en einddatum)
 • Evenementnaam/gelegenheid
 • Locatie (hoofdlocatie en aanvullende locaties)
 • Formaat. Onder te verdelen in de categorieën:
  • 1 tot 7 attracties
  • 7 tot 20 attracties
  • 20 tot 50 attracties
  • 50 tot 100 attracties
  • 100+ attracties
 • Evenementenomschrijving
  Een algemene omschrijving van het evenement in max. ca. 500 woorden, welke toepasbaar is op alle jaren waarin het evenement gehouden wordt. Hierin dus géén details die betrekking hebben op een specifieke editie (zoals activiteiten e.d.).
 • YouTube video
 • Link naar website
 • Link naar Facebookpagina
 • Link naar Instagrampagina
 • Gesloten kermisdagen
 • Entree of ticketverkoop

Informatie kan toegezonden worden per mail via info@kermis.nu. In de nabije toekomst kan meer informatie aan een kermis toegevoegd worden. Dankzij de zeer goede vindbaarheid van Kermis.nu in zoekmachines (vaak in de TOP 3 zoekresultaten) is Kermis.nu hiermee een belangrijke factor in de promotie van uw kermis.

Er zijn mogelijkheden om uw kermis extra onder de aandacht te brengen of van extra informatie te voorzien. U kunt hiernaar informeren via info@kermis.nu. In de nabije toekomst zullen er uitgebreide mogelijkheden gecreëerd worden om uw kermis van alle informatie te voorzien en in de overzichten extra op te laten vallen, hiermee kan Kermis.nu misschien wel de belangrijkste promotionele factor zijn voor uw kermis. Temeer omdat Kermis.nu de meest gevonden kermiswebsite is (in 2022 en 2023 bijna 2 miljoen unieke bezoekers) en in veel gevallen in de TOP 3 resultaten van Google terug te vinden is.

Legenda

exacte locatie van de kermis bekend

Actuele kermis

Kermis gaat binnenkort van start

Kermis gaat binnenkort van start

Kleine kermis

Kermis met ca. 1 tot 6 attracties

Middelkleine kermis

Kermis met ca. 7 tot 20 attracties

Gemiddelde kermis

Kermis met ca. 20 tot 50 attracties

Gemiddeldgrote kermis

Kermis met ca. 50 tot 100 attracties

Grote kermis

Kermis met meer dan 100 attracties

Jaaroverzicht 2024

Kermissen op Google Maps kaart  » Bekijk op Google Maps kaart..

De database van Kermis.nu telt actueel

2801

kermissen in 2024

Waarvan

1177

Nederlandse kermissen

1080

Belgische kermissen EN

492

Duitse kermissen

De Kermis.nu database bestaat uit kermissen in Nederland, België, West-Duitsland en noemenswaardige kermissen elders in West-Europa. Klik hier om alle kermissen op de Google Maps kaart te bekijken (let op, het laden van alle kermissen kan een aantal seconden duren) en vind zo gemakkelijk de kermissen bij jou in de buurt! Je kunt ook gebruik maken van de vele zoekmogelijkheden om de gewenste kermissen te vinden.

Copyrights & disclaimer

Disclaimer kermis.nu

 1. Bij het gebruik van kermis.nu stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.
 2. Wij dragen er zorg voor om de inhoud van kermis.nu regelmatig bij te werken of verbeteringen hieraan te maken. Desalniettemin zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
 3. Kermis.nu staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.
 4. Kermis.nu is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
 5. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient per mail te worden verzocht. Zonder toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.
 6. Bekijk hier onze privacyverklaring.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via info@kermis.nu.

© 2008 - 2024 / Alle rechten voorbehouden / Contact / Privacyverklaring